Cenovnik

Zvanično saopštenje Udruženja sportskih ribolovaca "Šaran" Tresetište o cenama dnevnih dozvola za 2018. godinu.


Ostvarite 20% popusta rezervacijom mesta u 1. sektoru!


- Devna dozvola (od 06.00 do 18.00) 1800.00 dinara
- Dan + Noć / 24 časa 3000.00 dinara
- Dva dana i dve noći 4200.00 dinara
- Set dozvola od tri dana (3 dana i 2 noći) 5400.00 dinara
- Set dozvola od četri dana (4 dana i 3 noći) 7200.00 dinara
- Set dozvola od pet dana (5 dana i 4 noći) 9000.00 dinara
- Set dozvola od šest dana (6 dana i 5 noći) 11000.00 dinara
- Set dozvola od sedam dana (7 dana i 6 noći) 12500.00 dinara